Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 13 2017

9224 3bf2 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadiedrunk diedrunk
lottee
2070 c084
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
lottee
4607 2473 500
Reposted fromkaiee kaiee viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
8267 0c7c 500
Reposted fromamatore amatore viaCut Cut
8267 0c7c 500
Reposted fromamatore amatore viaCut Cut
lottee
8267 5040
Reposted fromczleksobotni czleksobotni viaasz asz
lottee
7222 7f3e 500
Reposted fromoll oll viaproof proof
lottee
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.  
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacorazon corazon
lottee

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacorazon corazon
lottee
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viacorazon corazon
lottee

Reposted fromjozefspace jozefspace viagosialap gosialap

April 12 2017

lottee
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viajoannna joannna
lottee
1595 c4c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
lottee
9451 1be1 500
Reposted fromstoerenfrieda stoerenfrieda viakajagie kajagie
5893 0c8b 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viajoannna joannna
lottee
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viafreakish freakish
lottee
6866 9a0d
Reposted fromdusix dusix viajoannna joannna
5313 c666 500

bokehm0n:

Canadian postcard.

Reposted fromAmericanlover Americanlover viajoannna joannna
7513 f4cb 500

gardenoflovee:

my 5 year plan includes living in one of these (at Saint Louis University)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl