Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2019

6580 f1bb 500
Reposted fromidiod idiod viaMezame Mezame
6310 e10b 500

Reading is one of life’s most simple pleasures.

Reposted fromeroticpictures eroticpictures viaMezame Mezame

April 27 2019

lottee
2840 b1be 500
lottee
7003 2fb7
Reposted fromtichga tichga viadudku dudku
lottee
3479 8462
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
lottee
1894 765b
Reposted fromkarahippie karahippie viaunmadebeds unmadebeds
lottee

April 25 2019

lottee
Lubię, gdy porno ma jakiś sensowny scenariusz, fabułę, przedstawia konkretna historię. Gdybym chciał obserwować, jak coś pierdoli się bez powodu, spojrzałbym na swoje życie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszalony-virus szalony-virus
lottee

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaszalony-virus szalony-virus
lottee
8599 fa4d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathenatuss thenatuss
lottee

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viathenatuss thenatuss
lottee
8906 61c1 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaampajewska ampajewska
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viaampajewska ampajewska
lottee
7982 e535 500

February 21 2019

lottee
5486 49d6
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
lottee
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viawarkocz warkocz
lottee
lottee
9026 24f1
Reposted fromtooskaa tooskaa viawarkocz warkocz
lottee
7284 0456
Reposted fromniewychowana niewychowana viawarkocz warkocz
lottee
Reposted fromshakeme shakeme viaistsoeasy istsoeasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl