Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2016

lottee
7647 ba82 500
Reposted fromnenya nenya viapumpkinsoup pumpkinsoup
lottee
Przeraża mnie fakt, co zrobisz, gdy w końcu któregoś dnia zorientujesz się ze zmarnowałeś szansę. Zepsułeś marzenia. Spieprzyłeś miłość na całe życie. Tylko wtedy nie będzie już odwrotu. Nie będzie jej, bo ona będzie z kimś kto zrobi wszystko, by znów zaczarować jej świat.A Ty zostaniesz sam. I wcale nie będzie happy endu. Będziesz miał spokój. Będzie cisza. Będzie beztroska. Będzie to, o co teraz dziecinnie prosisz...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamiktoria miktoria
lottee
4833 0a58
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
lottee
lottee
0324 2d11 500
Reposted fromdelain delain viajoannna joannna
lottee
0601 b5c0
Reposted fromniewiara niewiara viajoannna joannna
lottee
Najgorsze co może uczynić człowiek to nadinterpretacja.
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamystere mystere
lottee
7669 2d60
Reposted fromministerium ministerium viathenatuss thenatuss
lottee
unexpected friends
Reposted fromfitvet fitvet viathenatuss thenatuss
lottee
grafika amazing, pretty, and art
This is my favourite sculpture.
Dafne is changing into three while she's escaping form Apollo.
Reposted fromweightless weightless viathenatuss thenatuss
lottee
9634 5e80 500
lottee
8583 887e 500
Reposted fromrol rol viagosialap gosialap
lottee
lottee
lottee
2030 dd91
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
lottee
lottee
6743 f9e3
Reposted fromrol rol viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
lottee
lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl