Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

lottee
3587 b9b5
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viajoannna joannna
lottee
lottee
7899 1087
Reposted fromshitsuri shitsuri viabellthecat bellthecat
lottee
9438 ec87 500
Reposted fromdanio danio vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
lottee
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viaRozanopalcaJutrzenka RozanopalcaJutrzenka
lottee
5574 c22a
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaistsoeasy istsoeasy
lottee
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine viaistsoeasy istsoeasy
lottee
Wszyscy zgodnie orzekli, że nigdy nie będą brali ze sobą żadnych map, bo najciekawsze są podróże w nieznane.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaHoHo HoHo

July 04 2017

lottee
4555 a4fb 500
Famous artwork in Europe
Reposted fromsommteck sommteck viawarkocz warkocz
lottee
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viawarkocz warkocz
lottee
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viawarkocz warkocz
lottee
8325 645b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaitmakesmecalm itmakesmecalm
8163 5585 500

aesthetic-monochrome:

stressed out?

Reposted fromamatore amatore viaitmakesmecalm itmakesmecalm
lottee
7380 bd88
Reposted frommydepht mydepht viadontaskmewhy dontaskmewhy
lottee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl