Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

lottee
7345 4e41 500
meet Holly Stirling
Reposted bystrawberry-fields-foreverkiksvertheerkobietydotmariuszkanadyjskazimapolskijazzpurplecornflowerspotatosPrezesRadyMinistrowFulfillyourdreamsfreskastrawberry-fields-foreverczinoktoskalattechaveleh
lottee
3619 3a6f 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viahairstyles hairstyles
lottee
lottee
lottee

May 03 2017

lottee
7127 b194
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viahairstyles hairstyles
lottee

April 13 2017

lottee
6461 2076
Reposted fromsoupdujour soupdujour viadiedrunk diedrunk
4528 05ab 500

museum-of-artifacts:

Corsican vendetta knife with floral detail. The blade reads: “Che la mia ferita sia mortale" - or roughly: “may all your wounds be mortal”.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaasz asz
9224 3bf2 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadiedrunk diedrunk
lottee
2070 c084
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
lottee
4607 2473 500
8267 0c7c 500
Reposted fromamatore amatore viaCut Cut
8267 0c7c 500
Reposted fromamatore amatore viaCut Cut
lottee
8267 5040
Reposted fromczleksobotni czleksobotni viaasz asz
lottee
7222 7f3e 500
Reposted fromoll oll viaproof proof
lottee
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.  
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viacorazon corazon
lottee

Jeśli nie wiesz jaką podjąć decyzję, zadaj sobie jedno pytanie:

„Czy na pewno boję się odpowiednich rzeczy?”

A później zrób to, co robi się skacząc po raz pierwszy z klifu prosto do morza – podejmij właściwą decyzję, zamknij oczy i krzycz, ale się nie cofaj.

http://volantification.pl/2017/04/11/czy-boisz-sie-odpowiednich-rzeczy
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viacorazon corazon
lottee
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viacorazon corazon
lottee

Reposted fromjozefspace jozefspace viagosialap gosialap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl